Teori og køreprøve

Teoriprøven:


Når du har været gennem den teoretiske undervisning og har kørt mindst 14 lektioner på vej, kan du komme til teoriprøve hos politiet.


Men du er først klar til prøven, når du har bestået de fleste af de evaluerende teoriprøver, som vi øver i teorilokalet.


Til teoriprøven får du udleveret et afkrydsningsskema med 25 spørgsmål med afkrydsningsfelter.

Spørgsmålene og svarmulighederne, bliver læst op.


Teoriprøven foregår på samme måde, som de evaluerende prøver du har taget i teoriundervisningen. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får resultatet at vide umiddelbart efter prøven. Du må højest have fejl i 5 spørgsmål for at bestå prøven.


Teoriprøven bliver afholdt i Fredensgade 19, 8000 Aarhus C.

Døren lukkes præcis!


HUSK AT MEDBRINGE:


Ansøgning og lektionsplan + PAS (Gyldig)/Opholdstilladelse


Køreprøven:


Når du har været gennem hele teori- og køreundervisningen og har bestået din teoriprøve, samt er blevet god til at betjene bilen sikkert og kan klare enhver situation i trafikken, så er du klar til at komme til køreprøven.


Det er en prøvesagkyndig fra politiet, der vurderer, om du har erhvervet de færdigheder og den adfærd, som det kræver at få udstedt et kørekort. Prøven kræver dog ikke, at du er rutineret eller fuldstændig fejlfri.


Selve prøven foregår i Aarhus og omegn. Køreprøven starter og slutter på Bautavej 1 - Aarhus V.


Køreprøven kan vare op til 45 min.


Når du har bestået køreprøven, får du et midlertidigt kørekort, som gælder i to måneder. Dit endelige kørekort vil blive sendt med posten. (HVis ikke, så kontakt borgerservice)HUSK AT MEDBRINGE:


Udfyldt ansøgning og lektionsplan + PAS (Gyldig)/Opholdstilladelse