Særlig køreundervisning


Generhvervelse:


Hvis du skal have generhvervet dit kørekort, skal du først søge Politiet om retten til generhvervelse. Dvs. du skal henvende dig på Borgerservice og få en ansøgning. Medbring legitimation og et billede af dig selv + 890 kr. til prøvegebyret.


Såfremt du består senest ved den 3. prøve, og førerretten har været frakendt i mindre end 3 år, så generhverver du automatisk de kategorier, du havde før frakendelsen.


Men består du ikke senest ved den 3. prøve, eller har førerretten været frakendt i 3 år eller mere, eller prøven først bestås, når der er forløbet 3 år eller mere, efter at førerretten blev inddraget, skal der aflægges særskilt prøve for hver af de kategorier, du ønsker at generhverve kørekort til.


Der skal så også betales prøvegebyr til Politiet for hver af kategorierne, man ønsker at generhverve.


Den teoretiske undervisning må tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb, og den praktiske prøve kan tidligst aflægges en måned før frakendelsestidens udløb.Kørselsforbud for 1 gangserhverver af kørekort.


Du får kørselsforbud, hvis du får to klip inden for de første tre år, du har kørekort. Oveni kørselsforbuddet får du en bøde for din forseelse. Kørselsforbud betyder, at du mister dit kørekort.


Normalt bliver kørekortet ikke taget på stedet, hvis du får kørselsforbud. Politiet kan først kræve kørekortet udleveret, når afgørelsen om kørselsforbuddet er endeligt. Hvis betingelserne for ubetinget frakendelse er til stede, kan politiet godt inddrage kørekortet på stedet. (Link til betinget/ubetinget frakendelse) Konsekvenser ved kørselsforbud


Når du har bestået køreprøven og kørselsforbuddet er ophævet, må du igen køre i alle de køretøjer, du har kørekort til.

Hvor længe kørselsforbuddet gælder, og hvad du skal gøre, for at få det ophævet, afhænger af din forseelse.


Hvis du har kørt for stærkt eller uforsvarligt, skal du:

Gennemgå obligatorisk køreundervisning på mindst 8 teoritimer og 8 køretimer hos en kørelærer.

• Bestå en ny teori- og køreprøve.

• Betale en bøde.


Hvis du har kørt spritkørsel, skal du:

• Gennemgå et obligatorisk kursus i (link) Alkohol og Trafik. 

• Bestå en ny teori- og køreprøve.

• Betale en bøde.


Bøde, hvis du alligevel kører. Kører du bil på trods af kørselsforbuddet, får du en bøde for at køre uden kørekort