Priser kørekort

Priser


Pris for Lovpakken:

(Den obligatoriske del af kørekortet)

 

Teoriundervisning, ubegrænset....................2.199,00 kr

Manøvrebanen (4 lektioner) ..........................  1.698,00 kr

Køreteknikken (4 lektioner) ............................  1.798,00 kr

Kørelektioner på vej (16 lektioner*) ............ 8.800,00 kr

 

Samlet vejledende pris for grundpakken:  14.495,00 kr

 

Du vil få udleveret en regning på 5.995,00 kr den første teoriaften, og ca. 4 gangs teoriaften vil du få den sidste regning på 8.500,00 kr.Samlet pakkepris for særlig køreundervisning:


8 x teorilektioner..........................      595,00 kr

8 x kørelektioner..........................   4.800,00 kr

Leje af bil til køreprøven..............   600,00 kr

                     

Den samlede pris:                          6.995,00 kr.

+ prøvegebyr til politi.......................   890,00 krEkstra udgifter til kørekort:


Evt. ekstra kørelektioner* pr. stk........................550,00 kr

Leje af bil til køreprøven...........................................650,00 kr

Prøve Gebyr til teori og køreprøver...................600,00 kr

(Stiger til 1000 kr. d. 1 oktober)

Bookinggebyr pr. prøve............................................100,00 kr

Færdselsrelateret Førstehjælpskursus....ca. 600,00 kr

Lægeerklæring ved egen læge.................. ca. 500,00 kr

Billede til lægeerklæringen............................ca. 120,00 kr

Faktureringsgebyr..........................................................30,00 kr


*Tilæg på 10% hvis der først kan køres efter kl 17 og i weekend, med mindre andet aftales med kørelæreren.

Dette gælder dog ikke mørkekørsel.Pris for Lovpakke til Semi og alm. Lynhold:


Teoriundervisning, ubegrænset.................  2.399,00 kr

Manøvrebanen (4 lektioner) .........................  1.698,00 kr

Køreteknikken (4 lektioner) ...........................  1.798,00 kr

Kørelektioner på vej (16 lektioner*) ..........  8.600,00 kr


                                  Samlet pris:   14.495,00 kr.


Du vil få udleveret en regning på 6.895,00 kr den første teoridag, som skal være betalt inden 8 dage.

Ved 5 gangs teori vil du få den sidste regning på 7.600,00 kr. som skal være betalt indene 14 dage.