Før start

Før Start:


Du kan begynde at tage kørekort til almindelig bil, når du er fyldt 16 år og 9 måneder, og du kan tidligst få udstedt dit kørekort, når du er fyldt 17 år.


Inden start skal du ansøge om dit kørekort og oprette dig på Borgerservice

Hold dit nem-id klar da du skal bruge dette og følg instrukserne.Når du tager kørekort som 17-årig er der særlige regler du skal opfylde for at få kørekortet.

Dine forældre skal give samtykke til at du kan få udstedt kørekort til kategori B. Du skal derfor aflevere en underskrevet samtykkeerklæring fra dine forældre, når du indleverer ansøgningen. 


Du skal foruden en samtykkeerklæring medbringe følgende når du indgiver en ansøgning om kørekort:

• Et vellignende foto

• En lægeattest (Udstedt af egen læge) 

• Kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp (dog kun hvis det er første gang du skal have kørekort)

og Opholdstilladelse hvis ikke dansk statsborger (Kopi af for og bagside)


Når jeg har fået alle disse papir indlevere jeg dem til Borgerservice, som efterfølgende vil vurdere, om betingelserne for udstedelse af kørekort er opfyldt. Herefter bliver der sendt en opkrævning på 600 kr i din e.boks til booking af en teoriprøven.

Prisen for køreprøven er 600 kr. (Stiger til 1000kr efter d, 1 oktober ) Gebyret dækker både den teoretiske og den praktiske køreprøve.

Hvis du ikke består enten den teoretiske eller den praktiske prøve første gang, skal der betales et nyt gebyr ved berammelsen af en ny køreprøve.


Før du kan komme til teori/køreprøver kræver det at du har gennemført en lektionsplan med min. 29 lektioner i teori og min. 24 lektioner praktisk. Teori og kørsel skal følge hinanden.  (Dette vil blive forklaret i første teorilektion).