Generhvervelse


Kontrollerende køreprøve.


Kontrollerende køreprøve afholdes ved flg. tilfælde:


• Betinget / Ubetinget frakendelse af førerretten.


• Efter kørselsforbud.


• Begrundet tvivl om førerens kørefærdighed / manglende kendskab til færdselsregler eller forståelse for hensyn til andre trafikanter.


Du har stadig dit kørekort, mens du går til kontrollerende prøver.


Førerretten inddrages, såfremt prøven ikke bestås.


En kontrollerende prøve skal bestås indenfor en tidsfrist, som fastsættes af Politiet.


Generhvervelse.


Hvis du skal have generhvervet dit kørekort, skal du først søge Politiet om retten til generhvervelse. Dvs. du skal henvende dig på Borgerservice og få en ansøgning. Medbring legitimation og et billede af dig selv + 890 kr. til prøvegebyret.


Såfremt du består senest ved den 3. prøve, og førerretten har været frakendt i mindre end 3 år, så generhverver du automatisk de kategorier, du havde før frakendelsen.


Men består du ikke senest ved den 3. prøve, eller har førerretten været frakendt i 3 år eller mere, eller prøven først bestås, når der er forløbet 3 år eller mere, efter at førerretten blev inddraget, skal der aflægges særskilt prøve for hver af de kategorier, du ønsker at generhverve kørekort til.


Der skal så også betales prøvegebyr til Politiet for hver af kategorierne, man ønsker at generhverve.


Den teoretiske undervisning må tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb, og den praktiske prøve kan tidligst aflægges en måned før frakendelsestidens udløb


Samlet pakkepris for

særlig køreundervisning:


8 x teorilektioner..........................      595,00 kr

8 x kørelektioner..........................   4.800,00 kr

Leje af bil til køreprøven..............      600,00 kr

                     

Den samlede pris:                           5.995,00 kr.

+ prøvegebyr til politi.......................   890,00 kr


Kørselsforbud og A/T kursus


De første tre år, efter du har fået dit første kørekort, er det på prøve. Det betyder, at der er strammere straffe for grove overtrædelser af færdselsloven.


Reglerne omfatter alle, der har taget kørekort for første gang siden 1. september 2000.

Prøvetiden starter fra den første kategori, du tager kørekort til. Prøvetiden starter ikke forfra, hvis du senere tager kørekort til en anden kategori.